Algemene Voorwaarden

De LachcoachAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Lachcoach® / Access2Flow
Sylvia van Swaaij – trainer, facilitator, coach.

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat worden de bedrijven ‘Access2Flow’ en/of ‘De Lachcoach’ bedoeld. Waar ‘je’ of ‘jouw’ staat, bedoel ik alle klanten en relaties die van de diensten van deze bedrijven gebruik maken te weten natuurlijke personen, ondernemingen, vennootschappen, publieke instellingen, etc.

Druk op de knop om het volledige document te openen.

Op onderstaande voorwaarden in het kort kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor uitgebreide algemene voorwaarden verwijzen we je terug naar het document hierboven genoemd.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden workshops, trainingen, coaching en/of opleiding vanuit De Lachcoach.

 

1. Aanmelden
Aanmelding voor een workshop, training, opleiding of coaching traject (lees als Dienst vanuit de Lachcoach) geschiedt door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier plus ontvangst van betaling. Deelnemers verbinden zich hiermee aan het gehele coaching- en/of trainingstraject.

2. Deelname

Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen lichamelijk en/of geestelijke welzijn. De Lachoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Een training, workshop of coachingtraject is geen vervanging van welke medische of psychische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een huisarts of specialist.

3. Certificatie en registratie

Na het goed doorlopen van de training tot Lachyoga begeleider / lachyoga docent / Laughter Yoga Leader wordt een officieel internationaal certificaat aan de deelnemer uitgereikt. Dit internationaal erkend certificaat is ondertekend en geaccordeerd door Dr. Madan Kataria, founder of Laughter Yoga te Mumbai India. Tevens wordt de nieuwe lachcollega aangemeld bij de lijst van alle Laughter Yoga Leaders in Nederland en wordt zo vervolgens op de hoogte gehouden van het wel en wee in de wereld van de lachyoga Nederland.

4. Privacy

De privacyregels worden door de Lachcoach volgens de Nederlands wetgeving in acht genomen. Wel gaat de deelnemer bij deelname akkoord met het feit dat foto’s en video’s waarop hij/zij te zien is, tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer zelf anders wordt aangegeven, voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt.

5. Betaling

De betaling dient ten minste 7 dagen voorafgaand aan de start van de te leveren Dienst vanuit De Lachcoach voldaan te zijn / op de rekening van De Lachcoach  overgemaakt te zijn.

6. Annuleringsregeling

De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop en/of training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 4 weken wordt 25%, binnen 3 weken 50%, binnen 2 weken 75% en binnen 1 week 100% in rekening gebracht bij de deelnemer. Uitzondering op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de deelnemer en De Lachcoach schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
Er word geen restitutie verleend voor coachings- en/of trainingstrajecten. Indien er om welke reden dan ook, wordt gekozen om een traject vroegtijdig te stoppen, wordt de niet gebruikte compensatie gedoneerd aan “Clinic Clowns” of “Make a wish”.

7. Overige voorwaarden

Indien het aantal inschrijvingen onvoldoende is behoudt De Lachcoach zich het recht voor om de training of workshop te annuleren, uit te stellen dan wel te combineren. Bij het onverhoopt niet doorgaan van de training wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig teruggestort op de rekening van de deelnemer.
De Lachcoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens, of als gevolg van het bijwonen van een training.

E-mail: contact@delachcoach.nl