Social Media

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden workshops, trainingen, coaching en/of opleiding vanuit De Lachcoach.
1. Aanmelden
Aanmelding voor een workshop, dag-training, opleiding of coaching traject (lees als Dienst vanuit de Lachcoach) geschiedt door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier plus ontvangst van betaling. Deelnemers verbinden zich hiermee aan het gehele trainingstraject.
2. Deelname
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar lichamelijk of geestelijke welzijn. De Lachoach kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Een training, workshop of coachingtraject is geen vervanging van welke medische of psychische behandeling dan ook. Raadpleeg bij twijfel altijd eerst een huisarts of specialist.
3. Certificatie en registratie
Na het goed doorlopen van de training en/of coachingtraject tot Laughter Yoga Leader wordt een officieel internationaal certificaat aan de deelnemer uitgereikt. Dit internationaal erkend certificaat is ondertekend en geaccordeerd door Dr. Madan Kataria, founder of Laughter Yoga University. Tevens wordt de nieuwe lachcollega aangemeld bij de lijst van alle Laughter Yoga Leaders in Nederland en wordt zo vervolgens op de hoogte gehouden van het wel en wee in de wereld van de lachyoga.
4. Privacy
De privacyregels worden door de Lachcoach volgens de Nederlands wetgeving in acht genomen. Wel gaat de deelnemer met deelname akkoord met het feit dat foto’s en video’s waarop hij of zij te zien is, tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer zelf anders aangegeven, voor commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt.
5. Betaling
De betaling dient ten minste 7 dagen voorafgaand aan de start van de te leveren Dienst vanuit de Lachcoach voldaan te zijn, op de rekening van S. van Swaaij overgemaakt te zijn.
6. Annuleringsregeling
De inschrijving kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop en/of training kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 4 weken wordt 25%, binnen 3 weken 50%, binnen 2 weken 75% en binnen 1 week 100% in rekening gebracht bij de deelnemer. Uitzondering op deze regeling zijn uitsluitend geldig indien dit uitdrukkelijk tussen de deelnemer en De Lachcoach schriftelijk is afgesproken en de deelnemer dit ook als zodanig kan overleggen. Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *